Laatste nieuws over minerale meststoffen!

15.09.2017

Minerale meststoffensector: een essentieel en efficiënt onderdeel van de agro-voedingsketen en de nutriëntencyclus

BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse minerale meststoffen vereniging viert vandaag haar 10de verjaardag. Een sector met sterke lokale verankering die in een mondiale context opereert en investeert in oplossingen voor mondiale specifieke uitdagingen zoals het voedselvraagstuk en lokale problemen zoals nutriëntverliezen naar het leefmilieu. Excellentie in productie gecombineerd met een eindproduct dat optimaal aansluit bij de nutriëntenvraag, maakt van de minerale meststoffensector een essentieel en efficiënt onderdeel van de agro- voedingsketen en de nutriëntencyclus.

De minerale meststoffen sector is historisch verankerd in België. De voorgeschiedenis van de federatie zelf gaat terug tot de jaren twintig - dertig van de vorige eeuw. In haar huidige vorm bestaat ze 10 jaar. De plaats van de viering van dit jubileum is niet toevallig gekozen. Vijftig jaar geleden, op 15 mei 1967, rolden de eerste meststoffenkorrels van de band in Antwerpen. Sindsdien werd de site steeds verder uitgebouwd en geïntegreerd en maakt ze deel uit van de grootste chemische cluster van Europa. Daarenboven is deze site tot op vandaag met haar 2,3 miljoen ton de grootste minerale meststoffen productiesite in België. De meststoffenmarkt is volledig gemondialiseerd en de uitmuntende kwaliteitsproducten uit België vinden hun weg naar alle landbouwcontinenten en -landen in de wereld.

Onze voeding, en daarmee samenhangend de bodemvruchtbaarheid, belangt ons allemaal, al staan weinigen daar nog bij stil.Diverse actoren zijn betrokken bij het nutriëntenverhaal en de activiteiten van de BELFertil leden, zowel binnen als buiten de landbouw. Niet verwonderlijk. Op mondiaal niveau maakt een steeds maar stijgende wereldbevolking en een stagnerend landbouwareaal een gerichte en efficiënte bemesting onontbeerlijk. Op lokaal niveau vormt het afstemmen van vraag en aanbod aan nutriënten een uitdaging, zonder daarbij het leefmilieu te belasten.
Dit zijn maatschappelijke thema’s waar wij als sector, complementair aan anderen binnen dit speelveld, onze bijdrage willen leveren, enerzijds langs industriële zijde, maar anderzijds en vooral ook langs gebruikszijde.

De sector evolueert naar een dynamiek van specialiteiten en innovatieve producten. Producten die erop gericht zijn de juiste nutriënten op het juiste moment, in de juiste dosis op de juiste plaats te krijgen. Hierbij optimaliseert de sector niet enkel het product, maar levert ook instrumenten die de gebruiker in staat stellen om te evolueren naar precisielandbouw. Op deze manier helpt de sector de landbouwer om de nutriëntengebruiksefficiëntie te verhogen, en de verliezen naar het milieu terug te dringen. Efficiëntie in productie met nagenoeg geen nutriëntenverliezen staat dan weer al decennia lang bovenaan de prioriteitenlijst in iedere productievestiging. De emissies van stikstofoxiden en lachgas tijdens het productieproces werden het voorbije decennium meer dan gehalveerd, en ook het specifiek energieverbruik nam af. De minerale meststoffensector speelt een cruciale rol in het recupereren van nutriënten uit technische materiaalstromen en het verduurzamen van productieketens. Een voorbeeld: 35% van de in België geproduceerde stikstofmeststof is afkomstig van recuperatie uit dergelijke stromen.

Deze excellentie in productie gecombineerd met een eindproduct dat optimaal aansluit bij de nutriëntenvraag, maakt van de minerale meststoffensector een essentieel en efficiënt onderdeel van de agro-voedingsketen en de nutriëntencyclus.

Al 10 jaar lang vormt BELFertil het aanspreekpunt van het middenveld voor de minerale meststoffenindustrie. Het is onze ambitie als BELFertil om positief en complementair aan andere nutriëntenleveranciers een antwoord te blijven bieden op uitdagingen die samenhangen met bodemvruchtbaarheid en voedselvoorziening, zonder daarbij de kwaliteit van de leefomgeving, zowel in de productie als de gebruiksfase, uit het oog te verliezen.

Alle BELFertil leden leveren op hun manier een bijdrage aan verschillende maatschappelijke uitdagingen. BELFertil stelt zich onder meer tot doel om deze goede praktijken te bundelen, en mee richting te geven aan de nutriëntencyclus van morgen, o.a. via samenwerkingen met kenniscentra en andere betrokkenen.

Terug
13.10.2021
verjaardagsfeest-belfertil-50-jaar-een-sfeerbeeld

Verjaardagsfeest BELFertil 50 jaar: een sfeerbeeld

BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten van minerale meststoffen en biostimulantia, vierde haar 50ste verjaardag op 13 oktober 2021, Global Fertilizer Day.
12.10.2021
50-jaar-belfertil-op-weg-naar-2050

50 jaar BELFertil – op weg naar 2050

BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten van minerale meststoffen en biostimulantia, is als vennootschap 50 jaar jong. Dat vieren we op woensdag 13 oktober 2021, Global Fertilizer Day, met een academische zitting op de site van EuroChem Antwerpen, de grootste meststoffenproductiesite van België. De sector lanceert direct 3 ambities: klimaatneutraal tegen 2050, het actief bevorderen van het gebruik van emissie-arme minerale meststoffen en de nutriëntengebruiksefficiënte door gewassen verhogen naar 70% tegen 2030.
12.10.2021
farm-to-fork-tijd-om-naar-de-data-te-luisteren

Farm to fork – tijd om naar de data te luisteren

Alle actoren in de voedselketen zijn het eens met de belangrijkste beginselen van de Farm to Fork strategie en zijn zich er ten volle van bewust dat een constante en substantiële verbetering nodig is om te komen tot een meer duurzame aanpak van onze voedselsystemen. Niettemin blijkt uit verschillende onlangs gepubliceerde studies evenwel dat de huidige doelstellingen, indien zij worden uitgevoerd zoals forested, aanzienlijke kosten zullen meebrengen voor de landbouwers in de EU en de levensvatbaarheid van de gehele Europese agro-industrie.
12.11.2020
europese-handelsvoorwaarden-acces2marktets-portaalen-britse-praktische-gids

Europese handelsvoorwaarden: Acces2Marktets portaal en Britse praktische gids

De Europese Commissie heeft een interactief portaal gelanceerd om KMO’s te helpen handel te drijven met landen buiten de EU en de Britse regering heeft een praktische gids over haar grensoperaties opgesteld. Allemaal informatie die belangrijk is voor de in- en uitvoer van bijvoorbeeld… minerale meststoffen natuurlijk!
10.11.2020
optimaal-bemesten-met-minerale-meststoffen-nieuwe-instructiefilmpjes

Optimaal bemesten met minerale meststoffen: nieuwe instructiefilmpjes.

Met 4 filmpjes willen Inagro, ILVO en PCLT landbouwers tips aanreiken om het bemesten in optimale omstandigheden én met het hoogste rendement uit te voeren.
23.10.2020
minerale-bemestingsproducten-voor-betere-waterkwaliteit

Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteit

Na jaren van verbetering, stagneert de gemiddelde waterkwaliteit in Vlaanderen op vlak van stikstof en fosfor. De sector van de minerale meststoffen wil in open dialoog en met wederzijds begrip meewerken met de Vlaamse overheid en andere betrokkenen aan bijkomende inspanningen om dit doel te bereiken.
16.10.2020
hervorming-europese-chemiewetgeving-moet-steunen-op-wetenschappelijke-data-en-strenge-controle-op-ingevoerde-producten

Hervorming Europese chemiewetgeving moet steunen op wetenschappelijke data en strenge controle op ingevoerde producten

De Europese Commissie heeft haar Chemicals Strategy for Sustainability gelanceerd als onderdeel van de Europese Green Deal.
17.09.2020
meer-dan-50-chemie-en-farmabedrijven-stappen-in-sectoraal-actieplan-om-minder-water-te-verbruiken

Meer dan 50 chemie- en farmabedrijven stappen in sectoraal actieplan om minder water te verbruiken.

Het vrijwillige initiatief sluit hiermee aan op de doelstellingen van de recent aangekondigde Blue Deal waarmee de Vlaamse regering voluit inzet op circulair watergebruik.
04.06.2020
met-vertrouwen-en-nieuwe-leden-gaat-de-minerale-meststoffensector-toekomstige-uitdagingen-tegemoet

Met vertrouwen en nieuwe leden gaat de minerale meststoffensector toekomstige uitdagingen tegemoet!

Tijdens de Algemene Vergadering van BELFertil werd zowel teruggeblikt als vooruitgekeken.
19.03.2020
communicatie-covid19-virus

Communicatie COVID19-virus

We willen u graag op de hoogte houden van hoe onze sector omgaat met de corona-situatie in België.
22.02.2020
filmpje-over-belang-van-bodemkwaliteit-en-minerale-meststoffen

Filmpje over belang van bodemkwaliteit en minerale meststoffen

Welke rol spelen minerale meststoffen bij het tegengaan van klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof in de vorm van organische stof?
20.02.2020
studiedag-innovatieve-teelten-succesvol-introduceren

Studiedag Innovatieve teelten succesvol introduceren

De studiedag zoomt in op het essentiële belang van een ketenbenadering voor het succesvol introduceren van innovatieve teelten.
17.06.2019
kunstmest-gaat-bio-en-ledenbestand-belfertil-groeit-verder

“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verder

Op hun Algemene Vergadering werd beslist om vanaf nu ook de belangen van de sector van de biostimulanten in België te behartigen.
05.06.2019
oproep-van-federale-overheid-aan-bedrijven-die-als-conformiteitsbeoordelingsinstantie-voor-fertilising-product-regulation-willen-opereren

Oproep van federale overheid aan bedrijven die als conformiteitsbeoordelingsinstantie voor Fertilising Product Regulation willen opereren.

Welke bedrijven zijn geïnteresseerd om een aangemelde instantie te worden?
24.05.2019

Minerale meststoffen uitstekende partner voor correcte bemesting

Op basis van hun controles en inspecties blijkt uit niets dat illegale minerale meststoffen een probleem vormen op de Belgische markt.
15.04.2019
meststoffen-nederland-lanceert-visie-kunstmest-40

Meststoffen Nederland lanceert visie 'KunstMest 4.0'

Centraal daarin staat een meer circulaire benadering van de bemesting met een hoge, maar verantwoorde productiviteit per hectare.
14.03.2019
lanxess-belgie-wint-ceo-safety-award

LANXESS België wint CEO Safety Award

De internationale prijs is een erkenning voor bijzonder succesvolle initiatieven en bijdragen aan de veiligheid op het werk bij LANXESS.
28.02.2019
100-jaar-essenscia-een-eeuw-innovaties-in-de-chemie-en-farma-in-belgie

100 jaar essenscia: een eeuw innovaties in de chemie en farma in België

Sectorfederatie viert 100ste verjaardag in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip.
19.02.2019
le-pacte-wallon-de-solutions

Le Pacte wallon de Solutions

De Waalse organisatie FWA lanceert een pact met oplossingen voor een nog duurzamere landbouw “Pacte wallon des solutions”.
11.10.2018
minerale-meststoffen-een-essentieel-en-efficient-onderdeel-in-de-agro-voedingsketen-en-in-de-nutrientencyclus

Minerale meststoffen: een essentieel en efficiënt onderdeel in de agro-voedingsketen en in de nutriëntencyclus

BELFertil viert “Global Fertilizer Day”, een dag waarop de wereldwijde meststoffensector zich voorstelt aan de gemeenschap.
24.09.2018
conferentie-bodembewerking-istro

Conferentie bodembewerking ISTRO

De 21ste internationale conferentie wordt dit jaar in Parijs gehouden. Diverse onderwerpen met betrekking tot grondbewerking zullen besproken worden.
01.09.2018
fertilizers-europe-interessante-feiten-en-cijfers-over-minerale-meststoffen

Fertilizers Europe

Interessante "Feiten & Cijfers" over minerale meststoffen.
11.06.2018
belfertil-algemene-vergadering-11-juni-2018

BELFertil Algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering nam plaats in het Antwerpse Havenhuis om te discussiëren over toekomstige uitdagingen en kansen voor de industrie van de minerale meststoffen.
26.04.2018
circular-economy-a-360-view

Circular economy a 360° view

Bekijk dit filmpje over circulaire economie dat op het jaarlijkse event van essenscia werd voorgesteld.
16.10.2017
chemie-en-life-sciences-wijst-de-weg-naar-een-circulaire-economie

Chemie en life sciences wijst de weg naar een circulaire economie

Het duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.
23.06.2017
geen-leven-zonder-kalk

Bezoek aan de kalkmijn van Lhoist

Verschillende specialisten legden het belang van kalk in de landbouw uit aan de uitgenodigde journalisten.
Wie houdt nu niet van cookies