Duurzaam en efficiënt gebruik van nutriënten!

26.04.2022
chemie-en-kunststoffen-spelen-cruciale-rol-in-vlaams-transitieplan-voor-circulaire-economie

Chemie en kunststoffen spelen cruciale rol in Vlaams transitieplan voor circulaire economie

Van Vlaanderen een Europese koploper maken in de circulaire economie, waarbij afval de nieuwe grondstof is en er meer en beter wordt gerecycleerd. Die ambitie is uitgesproken op de Vlaamse Circular State of the Union. In die circulaire toekomst zullen chemie en kunststoffen een cruciale rol spelen. Sectorfederatie essenscia vlaanderen ondertekende daarom als stuurgroeplid van Vlaanderen Circulair de engagementsverklaring om de circulaire transitie van de Vlaamse economie mee te helpen waarmaken. Samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, is essenscia trekker van de werkagenda chemie en kunststoffen.

In zes concrete domeinen of werkagenda’s wil Vlaanderen een versnelling hoger schakelen in de transitie naar een circulaire economie: chemie en kunststoffen, circulair bouwen, de bio-economie, de maakindustrie, de voedselketen en waterkringlopen. Zo’n honderd Vlaamse partners – uit de bedrijfswereld, het middenveld, overheidsorganisaties en kennisinstellingen – schaarden zich achter de circulaire ambities van Vlaanderen en ondertekenden een intentieverklaring om concrete initiatieven te nemen en nog beter samen te werken.

Circulaire chemie en kunststoffen

Voor elke werkagenda wordt nu een plan met concrete acties uitgewerkt binnen het sterke publiek-private partnerschap van Vlaanderen Circulair. Een van de speerpunten voor een circulaire chemie en kunststoffen is meer en betere recyclage: van gebruikte matrassen tot oude bouwmaterialen, van versleten textiel tot medisch materiaal. Daarnaast is het van belang om meer gerecycleerde materialen te hergebruiken of in te zetten als nieuwe grondstof. Daarvoor is er nood aan de beschikbaarheid van recyclaat in voldoende ruime hoeveelheden aan een constante hoge kwaliteit.

Roadmap chemische recyclage

In die context wordt ook een roadmap rond chemische recyclage uitgewerkt. Deze recyclagetechnologie is complementair aan de bestaande mechanische recyclagetechnieken en zet moeilijk te recycleren kunststoffen op moleculair niveau opnieuw om in basisbouwstenen voor nieuwe kunststoffen of grondstoffen voor de chemie-industrie. Daarvoor is veel potentieel in Vlaanderen en de eerste pilootinstallaties krijgen vorm, maar de randvoorwaarden op het vlak van vergunningenbeleid, innovatie- en investeringssteun moeten juist zitten om nog meer investeringen aan te trekken.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie: “Vlaanderen zet alles op alles om de circulaire economie een boost te geven. De afhankelijkheid van grondstoffen en materialen is brandend actueel. Het toont het belang van een circulaire economie, waarbij we eigen gebruikte materialen of afval weer omzetten in nieuwe materialen. Het moet onze ambitie zijn om tegen 2030 het hergebruik van materialen of de recyclage ervan te verdubbelen. We hebben daarvoor in Vlaanderen heel wat expertise en kennis in huis.”

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving en Energie: “In een circulaire economie winnen we allemaal. Het biedt gigantisch veel mogelijkheden voor de industrie die zich helemaal kan herdenken. Er is de afgelopen maanden door alle partners hard gewerkt om onze doelstellingen om te zetten in concrete acties. Nu is het zaak om ze één voor één uit te rollen op het terrein. Zo zetten we samen de stap naar een Vlaanderen waar we materialen langer in de kringloop kunnen houden. Dat is goed voor het klimaat en biedt economische kansen.”

“Als een van de trekkers van de werkagenda chemie en kunststoffen willen we met essenscia een constructieve partner zijn om de ambities op het vlak van de circulaire economie mee te helpen realiseren.” — Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen

Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen: “Als een van de trekkers van de werkagenda chemie en kunststoffen willen we met essenscia een constructieve partner zijn om de ambities op het vlak van de circulaire economie mee te helpen realiseren. Meer samenwerking is daarbij essentieel. Zowel binnen de sector, waarbij via industriële symbiose de afvalstroom van het ene bedrijf een waardevolle grondstof is voor het andere, als over de grenzen van sectoren heen. Chemie en kunststoffen is de industrie bij uitstek om duurzame oplossingen te bieden voor andere sectoren, zoals circulaire bouw- en verpakkingsmaterialen, landbouwafval omzetten in alternatieve grondstoffen of de ontwikkeling van nieuwe recyclagetechnieken.”

Sofie Bracke, adviseur circulaire economie en duurzame ontwikkeling bij essenscia: “Circulaire economie gaat over veel meer dan enkel recyclage. Het omvat bijvoorbeeld ook ecodesign, de efficiënte inzet van biomassa of circulair watergebruik in productieprocessen. Bedrijven zijn volop bezig om zich te transformeren, maar botsen nog te vaak op wettelijke drempels. De industrie gaat door een transitiefase, maar ook de overheid moet zich aanpassen en zich anders gaan organiseren met meer samenwerking en kennisdeling tussen departementen. De circulaire economie is een complex thema dat om een overkoepelende helikoptervisie vraagt die beleidsbarrières detecteert en wegwerkt, niet alles door een afvalbril bekijkt en een ondersteunend industriebeleid op poten zet.”

Terug
maatschappij

Maatschappij

Landbouwproductie en ook het gebruik van meststoffen heeft, zoals elke menselijke activiteit, een ‘ecologische voetafdruk’. Alhoewel de netto bijdrage groot is, zijn er ook een aantal aandachtspunten waar volop aan gewerkt wordt.
klimaatverandering-36

Klimaatverandering

Minerale en organische meststoffen dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Daartegenover staat dat goede landbouwpraktijken en doordacht gebruik van meststoffen een belangrijke rol kunnen spelen in het beteugelen van de klimaatverandering.
milieu

Milieu

De stikstofbehoefte van de landbouwgewassen en fosforbehoefte wordt ingevuld door organische meststoffen, vooral dierlijke mest afkomstig van runderen en varkens. Oplossingen worden dan ook vooral in deze richting gezocht.
natuurlijke-hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen

De Europese meststoffenindustrie legt zich toe op de ontwikkeling en de productie van innovatieve producten en toepassingstechnieken om de productiviteit en de duurzaamheid van de Europese landbouw te optimaliseren.
sector-zet-in-op-innovatie-om-bij-te-dragen-aan-de-realisatie-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen

Industrie in transitie

Belgische chemie en life sciences engageert zich met nieuw duurzaamheidsrapport voor Europese Green Deal
duurzame-landbouw

Duurzame landbouw

Meststoffen met een betrouwbaar afgifteprofiel die met precisie kunnen worden gebruikt verminderen de verliezen en verhogen de opname door planten.
met-vertrouwen-en-nieuwe-leden-gaat-de-minerale-meststoffensector-toekomstige-uitdagingen-tegemoet

Met vertrouwen en nieuwe leden gaat de minerale meststoffensector toekomstige uitdagingen tegemoet!

Tijdens de Algemene Vergadering van BELFertil werd zowel teruggeblikt als vooruitgekeken.
filmpje-over-belang-van-bodemkwaliteit-en-minerale-meststoffen

Filmpje over belang van bodemkwaliteit en minerale meststoffen

Welke rol spelen minerale meststoffen bij het tegengaan van klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof in de vorm van organische stof?
kunstmest-gaat-bio-en-ledenbestand-belfertil-groeit-verder

“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verder

Op hun Algemene Vergadering werd beslist om vanaf nu ook de belangen van de sector van de biostimulanten in België te behartigen.

Minerale meststoffen uitstekende partner voor correcte bemesting

Op basis van hun controles en inspecties blijkt uit niets dat illegale minerale meststoffen een probleem vormen op de Belgische markt.
le-pacte-wallon-de-solutions

Le Pacte wallon de Solutions

De Waalse organisatie FWA lanceert een pact met oplossingen voor een nog duurzamere landbouw “Pacte wallon des solutions”.
minerale-meststoffen-een-essentieel-en-efficient-onderdeel-in-de-agro-voedingsketen-en-in-de-nutrientencyclus

Minerale meststoffen: een essentieel en efficiënt onderdeel in de agro-voedingsketen en in de nutriëntencyclus

BELFertil viert “Global Fertilizer Day”, een dag waarop de wereldwijde meststoffensector zich voorstelt aan de gemeenschap.
chemie-en-life-sciences-wijst-de-weg-naar-een-circulaire-economie

Chemie en life sciences wijst de weg naar een circulaire economie

Het duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.
geen-leven-zonder-kalk

Bezoek aan de kalkmijn van Lhoist

Verschillende specialisten legden het belang van kalk in de landbouw uit aan de uitgenodigde journalisten.
Wie houdt nu niet van cookies