Duurzaam en efficiënt gebruik van nutriënten!

04.06.2020
met-vertrouwen-en-nieuwe-leden-gaat-de-minerale-meststoffensector-toekomstige-uitdagingen-tegemoet

Met vertrouwen en nieuwe leden gaat de minerale meststoffensector toekomstige uitdagingen tegemoet!

Voor de minerale meststoffensector zijn het drukke tijden. Denken we maar aan de uitrol van de nieuwe Europese verordening voor bemestingsproducten, de inspanningen rond circulaire economie en klimaatadaptatie, het streven om tegen 2050 koolstof­neutraal te zijn en de bredere internationale uitdagingen. Daar voegden zich recent COVID-19 en de twee nieuwe strategieën van de Europese Commissie “Van boer tot bord” en “Biodiversiteit 2030” aan toe. Kortom het worden uitdagende jaren die aandacht vergen voor de problemen van nu, zonder de middellange en lange termijn uit het oog te verliezen. Tijdens de Algemene Vergadering van BELFertil, de Belgische minerale meststoffen- en biostimulantia-industrie, werd zowel teruggeblikt als vooruitgekeken. Dat vooruitkijken doen we met 2 nieuwe leden: Tessenderlo Kerley Int. en AlzChem Trostberg.

COVID-19

De industrie van minerale meststoffen en biostimulantia maakt deel uit van de essentiële sectoren van de agro-voedingsketen en de chemie en de life sciences industrie. Neem daarbij de flexibele logistiek en de krachtige en volledig operationele Vlaamse /Belgische havens, en dan blijkt waarom COVID-19 tot nu toe een beperkte impact heeft gehad op de meeste leden van BELFertil. Op de productiesites draaiden de installaties op normale capaciteit. Achter de schermen waren de organisatorische inspanningen om dit op een virusbestendige manier te bereiken, echter indrukwekkend.

Voorzitter Jean-Paul Beens (Yara): “De omstandigheden waaronder onze mensen werkten, waren niet gemakkelijk en we moeten nog steeds wennen aan het “nieuwe normaal”. Daarom waarderen we zozeer de volgehouden inspanning van iedereen!” Voor de landbouwers was er in het begin wat vrees voor tekorten aan meststoffen. Dit zorgde voor een korte piek in de vraag, maar zelfs dat zorgde niet voor structurele problemen. Momenteel speelt de aanhoudende droogte parten.

Europese uitdagingen

BELFertil, en de hele Europese meststoffen- en biostimulantia-industrie, gaan de uitdaging aan om het verlies aan voedings­stoffen te beperken. Om te komen tot een 50% beperking van de verliezen van plantenvoedings­stoffen naar het leefmilieu, ongeacht of ze nu van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong zijn, zal een doorgedreven samenwerking met alle betrokken actoren nodig zijn. Jean-Paul Beens: “Het verlies aan voedingsstoffen kan het best worden teruggedrongen door de efficiëntie van het gebruik ervan te verhogen, door het opstellen van beheersplannen voor deze voedingsstoffen en door de ontwikkeling en toepassing van innovatieve bemestings­technieken. En daar werd de laatste jaren al enorme vooruitgang in geboekt. We hebben dat bij BELFertil twee jaar geleden in een brochure gegoten. Het wordt moeilijk om in een korte tijdspanne nog 20% efficiënter te werken, zeker waar de efficiëntie al hoog ligt. Maar we staan open voor dialoog met alle betrokkenen om onze expertise te delen.”

Nieuwe leden

België is een belangrijke hub in het nutriënten­verhaal. Secretaris-Generaal Peter Jaeken is blij te melden dat zowel Tessenderlo Kerley Int. als AlzChem Trostberg zich aansluiten bij BELFertil. Tessenderlo Kerley Int. is reeds 100 jaar actief in België, met focus op vaste en oplosbare kalium- en zwavelhoudende meststoffen. De groep biedt diverse oplossingen aan, waaronder vloeibare meststoffen. AlzChem Trostberg is ook een 100-plusser gespecialiseerd in specifieke stikstof- koolstof-stikstof verbindingen met een brede waaier van toepassingen. BELFertil omvat daarmee een solide portefeuille in diverse segmenten. Ze vertegenwoordigt zowel de stikstok, fosfor als kalium producenten, de kalkmeststoffen, de vele specialiteiten, als de biostimulantia. Met een gecombineerde omzet van rond de 2,5 miljard EUR en een positieve handelsbalans van 800 miljoen EUR is het een robuuste sector in het Belgisch economisch weefsel. De sector is nauw verbonden met de havens en sterk geïntegreerd met de chemische industrie in het algemeen. De nabijheid van zoveel expertise is ook goed voor het agrovoedingscomplex.

Blijvende inzet BELFertil

Aangezien 50% van de wereldwijde voedsel­productie te danken is aan het gebruik van minerale meststoffen, speelt de sector een essentiële rol bij het waarborgen van een veerkrachtige Europese landbouw en bij het verstrekken van betaalbaar en voedzaam voedsel. De vele uitdagingen die nu op ons bord liggen, zijn niet evident en zullen dat ook niet worden. Het zal veel middelen en menskracht vergen en vooral veel constructief overleg met de diverse betrokkenen en de politieke overheden. BELFertil zal zich daar blijvend voor inzetten op korte, middellange en lange termijn!

Terug
maatschappij

Maatschappij

Landbouwproductie en ook het gebruik van meststoffen heeft, zoals elke menselijke activiteit, een ‘ecologische voetafdruk’. Alhoewel de netto bijdrage groot is, zijn er ook een aantal aandachtspunten waar volop aan gewerkt wordt.
klimaatverandering-36

Klimaatverandering

Minerale en organische meststoffen dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Daartegenover staat dat goede landbouwpraktijken en doordacht gebruik van meststoffen een belangrijke rol kunnen spelen in het beteugelen van de klimaatverandering.
milieu

Milieu

De stikstofbehoefte van de landbouwgewassen en fosforbehoefte wordt ingevuld door organische meststoffen, vooral dierlijke mest afkomstig van runderen en varkens. Oplossingen worden dan ook vooral in deze richting gezocht.
natuurlijke-hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen

De Europese meststoffenindustrie legt zich toe op de ontwikkeling en de productie van innovatieve producten en toepassingstechnieken om de productiviteit en de duurzaamheid van de Europese landbouw te optimaliseren.
meststoffen-koolstofvrij-maken-tegen-2050-de-weg-naar-klimaatneutraliteit

Meststoffen koolstofvrij maken tegen 2050: de weg naar klimaatneutraliteit

Het nieuwe plan van Fertilizers Europe onderzoekt wat er nodig is om deze doelen te bereiken en stelt flinke ambities.
global-fertilizer-day-2023-fijne-wereldwijde-dag-van-de-meststof

Global Fertilizer Day 2023

Fijne wereldwijde dag van de meststof!
goed-en-veilig-gebruik-van-producten-is-belangrijk

Goed en veilig gebruik van producten is belangrijk!

Lees steeds het etiket van een product, bewaar de producten op een veilige plaats, en bekijk de video “Het etiket, een prima gebruiksgids”.
overweldigend-succes-van-de-eerste-editie-van-het-platform-plantengezondheid

Overweldigend succes van de eerste editie van het Platform Plantengezondheid!

bufferzones-een-manier-om-de-aanwezigheid-van-meststoffen-in-oppervlaktewateren-te-verminderen

Bufferzones

Een manier om de aanwezigheid van meststoffen in oppervlaktewateren te verminderen.
gespecialiseerde-meststoffen

Gespecialiseerde meststoffen

Er bestaan verschillende soorten meststoffen: enkelvoudige (met enkel stikstof N) of NPK-meststoffen. Klassieke NPK-meststoffen geven hun voedingsstoffen onmiddellijk af, maar meststoffen kunnen ook “Gecontroleerd vrijkomen”.
chemie-en-kunststoffen-spelen-cruciale-rol-in-vlaams-transitieplan-voor-circulaire-economie

Chemie en kunststoffen spelen cruciale rol in Vlaams transitieplan voor circulaire economie

Sectorfederatie essenscia tekent als kernpartner engagementsverklaring Vlaanderen Circulair.
sector-zet-in-op-innovatie-om-bij-te-dragen-aan-de-realisatie-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen

Industrie in transitie

Belgische chemie en life sciences engageert zich met nieuw duurzaamheidsrapport voor Europese Green Deal
duurzame-landbouw

Duurzame landbouw

Meststoffen met een betrouwbaar afgifteprofiel die met precisie kunnen worden gebruikt verminderen de verliezen en verhogen de opname door planten.
filmpje-over-belang-van-bodemkwaliteit-en-minerale-meststoffen

Filmpje over belang van bodemkwaliteit en minerale meststoffen

Welke rol spelen minerale meststoffen bij het tegengaan van klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof in de vorm van organische stof?
kunstmest-gaat-bio-en-ledenbestand-belfertil-groeit-verder

“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verder

Op hun Algemene Vergadering werd beslist om vanaf nu ook de belangen van de sector van de biostimulanten in België te behartigen.

Minerale meststoffen uitstekende partner voor correcte bemesting

Op basis van hun controles en inspecties blijkt uit niets dat illegale minerale meststoffen een probleem vormen op de Belgische markt.
le-pacte-wallon-de-solutions

Le Pacte wallon de Solutions

De Waalse organisatie FWA lanceert een pact met oplossingen voor een nog duurzamere landbouw “Pacte wallon des solutions”.
minerale-meststoffen-een-essentieel-en-efficient-onderdeel-in-de-agro-voedingsketen-en-in-de-nutrientencyclus

Minerale meststoffen: een essentieel en efficiënt onderdeel in de agro-voedingsketen en in de nutriëntencyclus

BELFertil viert “Global Fertilizer Day”, een dag waarop de wereldwijde meststoffensector zich voorstelt aan de gemeenschap.
chemie-en-life-sciences-wijst-de-weg-naar-een-circulaire-economie

Chemie en life sciences wijst de weg naar een circulaire economie

Het duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.
geen-leven-zonder-kalk

Bezoek aan de kalkmijn van Lhoist

Verschillende specialisten legden het belang van kalk in de landbouw uit aan de uitgenodigde journalisten.
Wie houdt nu niet van cookies