Duurzaam en efficiënt gebruik van nutriënten!

24.05.2019

Minerale meststoffen uitstekende partner voor correcte bemesting

Het Vlaamse Mest Actieplan 6, kortweg MAP 6, werd de voorbije dagen heftig becommentarieerd in de pers en het Vlaamse parlement. De landbouwers worden ook na goedkeuring van MAP 6 andermaal op de korrel genomen, deze keer omtrent hun “kunstmest”-gebruik. BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenproducenten blijft er van overtuigd dat minerale meststoffen een uitstekende partner zijn voor een correcte bemesting.

Het op de markt brengen van “kunstmest” is sinds 2003 onderworpen aan strenge Europese regelgeving die wordt opgevolgd door de federale overheden. Op basis van hun controles en inspecties blijkt uit niets dat illegale minerale meststoffen een probleem vormen op de Belgische markt. Mocht dit wél zo zijn dan hadden de Belgische fabrikanten als belangrijkste gedupeerde al zeker gereageerd.

Elke burger heeft de keuze om producten die wettelijk op de markt zijn te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Ook de boer heeft die keuzevrijheid. Die keuzevrijheid is noch illegaal noch frauduleus. Het gebruik moet wel voldoen aan de wettelijke gebruiksvoorwaarden. Een aanzienlijk pakket daarin zijn milieuvoorwaarden en het is belangrijk dat die door de landbouwer goed opgevolgd worden.

De overheid wil meer zicht krijgen op alle nutriëntenstromen, waaronder “kunstmest”. Administratief wordt dit nu op 2 verschillende manieren opgevolgd: een steekproef van gebruiksgegevens per teelt bij 700 landbouwers uitgevoerd door de overheid en een aangifte door de landbouwers zelf via de Mestbankaangifte. Het resultaat van deze twee meetmethodes ligt om diverse redenen sterk uiteen. Om dit te verhelpen werd onder MAP 6 een meer sluitende en éénvormigere manier van registratie afgesproken. BELFertil pleit al jaren voor een Europese aanpak, omdat de handel van kunstmest op Europees niveau geregeld wordt. Bovendien pleiten we dat de focus zou liggen op verbeterd nutriëntenbeheer op de boerderij, waarbij de landbouwer centraal staat. We hopen dan ook dat dit in overleg met de diverse actoren op het terrein tot een werkbaar systeem leidt.

BELFertil distantieert zich volledig van fraude in de echte zin van het woord. Maar we distantiëren ons eveneens van ongegronde uitspraken en verdachtmakingen. Bovendien is het niet omdat je je kadastraal inkomen fout hebt ingevuld op je complexe belastingbrief, dat je illegaal je huis gebruikt.

De minerale meststoffensector blijft verder inzetten op kwalitatieve producten, productinnovatie, precisielandbouw en dienstverlening naar de landbouwer om het efficiënt gebruik van nutriënten verder te optimaliseren. Samenwerken doorheen de sectoren heen zal meer renderen om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Terug
maatschappij

Maatschappij

Landbouwproductie en ook het gebruik van meststoffen heeft, zoals elke menselijke activiteit, een ‘ecologische voetafdruk’. Alhoewel de netto bijdrage groot is, zijn er ook een aantal aandachtspunten waar volop aan gewerkt wordt.
klimaatverandering-36

Klimaatverandering

Minerale en organische meststoffen dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Daartegenover staat dat goede landbouwpraktijken en doordacht gebruik van meststoffen een belangrijke rol kunnen spelen in het beteugelen van de klimaatverandering.
milieu

Milieu

De stikstofbehoefte van de landbouwgewassen en fosforbehoefte wordt ingevuld door organische meststoffen, vooral dierlijke mest afkomstig van runderen en varkens. Oplossingen worden dan ook vooral in deze richting gezocht.
natuurlijke-hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen

De Europese meststoffenindustrie legt zich toe op de ontwikkeling en de productie van innovatieve producten en toepassingstechnieken om de productiviteit en de duurzaamheid van de Europese landbouw te optimaliseren.
global-fertilizer-day-2023-fijne-wereldwijde-dag-van-de-meststof

Global Fertilizer Day 2023

Fijne wereldwijde dag van de meststof!
goed-en-veilig-gebruik-van-producten-is-belangrijk

Goed en veilig gebruik van producten is belangrijk!

Lees steeds het etiket van een product, bewaar de producten op een veilige plaats, en bekijk de video “Het etiket, een prima gebruiksgids”.
overweldigend-succes-van-de-eerste-editie-van-het-platform-plantengezondheid

Overweldigend succes van de eerste editie van het Platform Plantengezondheid!

bufferzones-een-manier-om-de-aanwezigheid-van-meststoffen-in-oppervlaktewateren-te-verminderen

Bufferzones

Een manier om de aanwezigheid van meststoffen in oppervlaktewateren te verminderen.
gespecialiseerde-meststoffen

Gespecialiseerde meststoffen

Er bestaan verschillende soorten meststoffen: enkelvoudige (met enkel stikstof N) of NPK-meststoffen. Klassieke NPK-meststoffen geven hun voedingsstoffen onmiddellijk af, maar meststoffen kunnen ook “Gecontroleerd vrijkomen”.
chemie-en-kunststoffen-spelen-cruciale-rol-in-vlaams-transitieplan-voor-circulaire-economie

Chemie en kunststoffen spelen cruciale rol in Vlaams transitieplan voor circulaire economie

Sectorfederatie essenscia tekent als kernpartner engagementsverklaring Vlaanderen Circulair.
sector-zet-in-op-innovatie-om-bij-te-dragen-aan-de-realisatie-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen

Industrie in transitie

Belgische chemie en life sciences engageert zich met nieuw duurzaamheidsrapport voor Europese Green Deal
duurzame-landbouw

Duurzame landbouw

Meststoffen met een betrouwbaar afgifteprofiel die met precisie kunnen worden gebruikt verminderen de verliezen en verhogen de opname door planten.
met-vertrouwen-en-nieuwe-leden-gaat-de-minerale-meststoffensector-toekomstige-uitdagingen-tegemoet

Met vertrouwen en nieuwe leden gaat de minerale meststoffensector toekomstige uitdagingen tegemoet!

Tijdens de Algemene Vergadering van BELFertil werd zowel teruggeblikt als vooruitgekeken.
filmpje-over-belang-van-bodemkwaliteit-en-minerale-meststoffen

Filmpje over belang van bodemkwaliteit en minerale meststoffen

Welke rol spelen minerale meststoffen bij het tegengaan van klimaatverandering, door het vastleggen van koolstof in de vorm van organische stof?
kunstmest-gaat-bio-en-ledenbestand-belfertil-groeit-verder

“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verder

Op hun Algemene Vergadering werd beslist om vanaf nu ook de belangen van de sector van de biostimulanten in België te behartigen.
le-pacte-wallon-de-solutions

Le Pacte wallon de Solutions

De Waalse organisatie FWA lanceert een pact met oplossingen voor een nog duurzamere landbouw “Pacte wallon des solutions”.
minerale-meststoffen-een-essentieel-en-efficient-onderdeel-in-de-agro-voedingsketen-en-in-de-nutrientencyclus

Minerale meststoffen: een essentieel en efficiënt onderdeel in de agro-voedingsketen en in de nutriëntencyclus

BELFertil viert “Global Fertilizer Day”, een dag waarop de wereldwijde meststoffensector zich voorstelt aan de gemeenschap.
chemie-en-life-sciences-wijst-de-weg-naar-een-circulaire-economie

Chemie en life sciences wijst de weg naar een circulaire economie

Het duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.
geen-leven-zonder-kalk

Bezoek aan de kalkmijn van Lhoist

Verschillende specialisten legden het belang van kalk in de landbouw uit aan de uitgenodigde journalisten.
Wie houdt nu niet van cookies