Gebaseerd op wetenschap en innovatie!

23.06.2017
geen-leven-zonder-kalk

Geen leven zonder kalk

Het gebruik van kalk in de landbouw.

Kalk is een wonderlijk product. De landbouwers waren een van de eersten om dat te beseffen en de weldoende effecten ervan te onderkennen. Kalkbemesting en mergelen zijn eeuwenoude praktijken die ook vandaag nog worden toegepast.

Elk levensproces is zuurvormend door de fractie CO2 die in water oplost en een onstabiel zwak zuur vormt, namelijk koolzuur. Dat geldt ook voor de menselijke activiteit, maar hier is de uitstoot van stikstof en zwavel de voornaamste oorzaak.

Landbouwgrond verzuurt op natuurlijke wijze door de microbiologische activiteit die zich erin afspeelt, maar ook door de afspoeling van calcium en magnesium naar de grondwaterlagen. De microflora en –fauna stoten door hun levensprocessen CO2 uit dat door de binding met water het kweekmilieu geleidelijk doet verzuren en uiteindelijk de biodiversiteit aantast. De bodem zal na een tijd gebufferd worden en een limiet bereiken die tijd nodig zal hebben om terug te herstellen: dan is een zogenaamde “herstelbekalking” nodig, die in de tijd moet worden gespreid om geen fysiologische schokken te veroorzaken zowel voor het leven van de bodem als voor de planten die erop worden geteeld.

Bij de bodem-luchtwisselwerking treedt, vooral bij leembodem, een verzuring van de oppervlakte op die leidt tot een verdichting ervan, de zogenaamde verslemping, waardoor zich aan de oppervlakte een slempkorst vormt die water noch lucht doorlaat. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn voor de opkomst van zaailingen, maar het fenomeen kan er bovendien voor zorgen dat water niet in de diepte doorsijpelt. Dat leidt tot sterke erosie met modderstromen en moeilijk te beheersen overstromingen die rampzalig kunnen zijn voor de omwonenden. Door aan onderhoudsbekalking te doen die de PH stabiliseert en het afspoelen en de gewasexport compenseert, kan men de gevolgen van de verslemping verhelpen of de effecten ervan beperken.

In de jaren 1990 veroorzaakte zure regen aanzienlijke schade aan de bossen: vergeling van de bladeren en vroegtijdig bladverlies, maar vooral een verzuring van de bodem waardoor organisch materiaal zich ging opstapelen en de cyclus van nutriënten werd verstoord. De gevolgen waren niet zomaar zichtbaar, maar leidden in die jaren tot aanzienlijke verliezen in de bosbouw. Door de toevoeging van dolomiet dat de pH van de bodem verhoogt, kwam de mineralisatie terug op gang en herstelde het beukenbestand zich op natuurlijke wijze, tot grote tevredenheid van de houtvesters.

De verzuring treft niet alleen de ecosystemen op het land maar ook die van de zeeën: een verandering van de biodiversiteit van het plankton heeft gevolgen voor de voedselketen en uiteindelijk voor de vispopulaties en de visvangst.

De Groep Lhoist is een van de belangrijkste producenten van dolomiet, een natuurlijk dubbel carbonaat van calcium en magnesium. Agronomen hechten steeds meer belang aan magnesium dat ze op hetzelfde niveau plaatsen als stikstof, fosfor en kalium. De codex van meststoffen erkent het als een volwaardige nutriënt dat onmisbaar is voor de voeding van planten. Magnesium is ook een sleutelelement in de fotosynthese.

Bodemverbeteraars met kalk of kalkmeststoffen werken in op de fysieke, chemische en biologische eigenschappen van de bodem en maken dat ze de vruchtbaarheid ervan verbeteren.

Vandaag is de vrijwaring van de kwaliteit van onze bodem en grondwater een belangrijke zorg: erosie beperken, verlies van stikstof door afspoeling vermijden, de bodem verrijken met organisch materiaal, bekalken, het zijn allemaal noodzakelijke ingrepen om de vruchtbaarheid van de bodem in stand te houden, een kwestie die vandaag steeds meer wetenschappers bezighoudt.

Lhoist biedt kalkmeststoffen aan die beantwoorden aan de Belgische en/of Europese wetgeving om de bodemkwaliteit in stand te houden en te verbeteren.

Kalk en dolomiet zijn natuurlijke producten uit eigen streek. Geologisch gezien zijn die sedimentaire gesteenten ontstaan uit levende mariene organismen waarvan het kalkskelet zich gedurende millennia heeft afgezet op de zeebodems.

De kalksteen en kalk die eruit gewonnen wordt, kunnen verschillen afhankelijk van de groeve.

Wij willen in de eerste plaats kalkmeststoffen uit lokale groeven aanbieden aan onze lokale klanten om te hoge transportkosten te vermijden.

Een andere zorg is dat wij onze bronnen willen vrijwaren voor toekomstige generaties, ze optimaal benutten en onze klanten producten aanbieden die zo goed mogelijk afgestemd zijn op hun vraag.

Wij willen meewerken aan een circulaire economie met oplossingen voor het recycleren van producten en bijproducten van de industrie die organisch materiaal of bemestende bestanddelen bevatten die nuttig zijn voor de landbouw.

Calcifertil® en Oxyfertil®

Het aanbod van Lhoist bevat vandaag tal van producten en oplossingen voor landbouw en milieu:

het gamma gebrande producten: ongebluste kalk en ongebluste magnesiumkalk van Oxyfertil® voor talrijke toepassingen

  • sanering en desinfectering van mest zoals het biocide Saniblanc®
  • bestrijding van insecten en schimmels in de fruitboomteelt (BNA Pro)
  • recyclage van stikstof, fosfor en organisch materiaal uit mest en aalt en productie van organisch-minerale meststoffen (Humocal)
  • behandeling van water, afvalwater van veeteelt, slib en digestaten ...

het gamma ongebrande producten: carbonaten van calcium en magnesium Calcifertil®

  • droge poedervormige of halfnatte kalkmeststoffen met een MgO-gehalte van 0 tot 20%
  • kalkmeststoffen in korrelvorm met 5 of 19% MgO

Een gezonde plant is beter bestand tegen ziektes, schimmels, insecten. Bekalking draagt bij tot die gezondheid. Het is een van de basiselementen in de intensieve agro-ecologie en precisielandbouw, vandaag en morgen.

Over Lhoist

De groep Lhoist is de belangrijkste producent van kalk en dolomiet ter wereld, actief in meer dan 25 landen op de 5 continenten. Die wereldwijde ontplooiing startte in de 19e eeuw in België. De groep blijft geworteld in Wallonië en stelt vandaag 765 mensen tewerk in België. Het hoofdkwartier bevindt zich in Limelette, het wereldwijde centrum voor onderzoek en ontwikkeling is in Nijvel gevestigd, en het wereldwijde centrum voor informatietechnologie en het beslissingscentrum voor West-Europa in Corbais. De Belgische industriële activiteiten van Lhoist zijn verdeeld over vier productievestigingen in Hermalle, Marche-les- Dames, Jemelle en Merlemont.

Terug
waarom-bemesten

Waarom bemesten?

Om aan de vraag van de steeds toenemende wereldbevolding te kunnen blijven voldoen, zal de voedselproductie met circa 70% moeten toenemen ten opzichte van vandaag.
productie

Productie

Elk jaar zet de Europese industrie miljoenen tonnen grondstoffen om in veilige, praktische producten gebaseerd op de drie voornaamste plantennutriënten.
minerale-meststoffen

Minerale meststoffen

Om efficiënt voldoende en kwaliteitsvolle plantaardige voeding te produceren helpt de mens al ruim 10.000 jaar zijn voedselgewassen goed te groeien door ze een optimaal dieet te garanderen en ze extra van voeding te voorzien.
definities

Definities

Groeimiddelen zijn producten ontwikkeld om gewassen te voeden of om de fysieke, chemische en biologische eigenschappen van de bodem te verbeteren. Ze omvatten meststoffen en bodemverbeteraars.
plantennutrienten

Plantennutriënten

Alle planten hebben mineralen nodig om te groeien. Het zijn essentiële voedingsstoffen die de plant samen met water langs zijn wortels opneemt uit de bodem.
1000-bedrijven-en-organisaties-vanuit-heel-europa-steunen-de-antwerp-declaration-en-pleiten-voor-een-ambitieuze-europese-industrial-deal

1.000 bedrijven en organisaties vanuit heel Europa steunen de Antwerp Declaration en pleiten voor een ambitieuze Europese Industrial Deal

Daarmee roepen bedrijfsleiders en sociale partners uit 25 verschillende industriesectoren op om van een strategisch industriebeleid op lange termijn een topprioriteit te maken voor de volgende Europese Commissie.
gloednieuwe-website-rond-duurzame-bemesting-van-aardappelen

Gloednieuwe website rond duurzame bemesting van aardappelen.

BELFertil en Belgapom bieden telers, teeltbegeleiders en adviseurs een gloednieuwe website aan rond duurzame bemesting van aardappelen.
persbericht-europese-industrie-roept-met-antwerp-declaration-op-tot-industrial-deal-met-10-dringende-acties-om-de-internationale-concurrentiekracht-te-herstellen

Persbericht: Europese industrie roept met ‘Antwerp Declaration’ op tot Industrial Deal met 10 dringende acties om de internationale concurrentiekracht te herstellen

meststoffen-koolstofvrij-maken-tegen-2050-de-weg-naar-klimaatneutraliteit

Meststoffen koolstofvrij maken tegen 2050: de weg naar klimaatneutraliteit

Het nieuwe plan van Fertilizers Europe onderzoekt wat er nodig is om deze doelen te bereiken en stelt flinke ambities.
global-fertilizer-day-2023-fijne-wereldwijde-dag-van-de-meststof

Global Fertilizer Day 2023

Fijne wereldwijde dag van de meststof!
overweldigend-succes-van-de-eerste-editie-van-het-platform-plantengezondheid

Overweldigend succes van de eerste editie van het Platform Plantengezondheid!

gespecialiseerde-meststoffen

Gespecialiseerde meststoffen

Er bestaan verschillende soorten meststoffen: enkelvoudige (met enkel stikstof N) of NPK-meststoffen. Klassieke NPK-meststoffen geven hun voedingsstoffen onmiddellijk af, maar meststoffen kunnen ook “Gecontroleerd vrijkomen”.
meststoffenindustrie-heeft-prioritaire-toegang-tot-gasvoorziening-nodig

Meststoffenindustrie heeft prioritaire toegang tot gasvoorziening nodig

Deze sector is essentieel voor de voedselzekerheid in Europa.
stikstof

Stikstof

Stikstof is zo belangrijk omdat het een bestanddeel is van veel belangrijke structurele, genetische en metabolische verbindingen zoals eiwitten, DNA, chlorofyl . Het komt voor in bijna elke biochemische reactie die leven mogelijk maakt.
fosfor

Fosfor

Deze mobiele energiedrager wordt gevormd tijdens de fotosynthese en levert de nodige energie aan de plant tijdens de hele groeiperiode.
kalium

Kalium

De voedingsstof die door planten in de grootste hoeveelheid wordt opgenomen. Het komt in het celvocht uitsluitend voor in de vorm van kaliumionen.
bekalking

Bekalking

Kalkmeststoffen hebben een verhogend effect op de zuurtegraad van de bodem en hebben ook een gunstig effect op de fysieke eigenschappen van de bodem.

Secundaire- en micronutriënten

Voedingsstoffen of nutriënten zijn stoffen die onontbeerlijk zijn voor de groei en de instandhouding van een organisme.
meststoffen-nederland-lanceert-visie-kunstmest-40

Meststoffen Nederland lanceert visie 'KunstMest 4.0'

Centraal daarin staat een meer circulaire benadering van de bemesting met een hoge, maar verantwoorde productiviteit per hectare.
Wie houdt nu niet van cookies