Gebaseerd op wetenschap en innovatie!

09.10.2020
bekalking

Bekalking

Naast bemesten met nutriënten is bekalken ook een belangrijke factor voor een goede bodemvruchtbaarheid. Kalkmeststoffen hebben een verhogend effect op de zuurtegraad van de bodem. Een pH-stijging staat gelijk aan een daling van de zuurheid of stijging van de basiciteit. Bekalken heeft ook een gunstig effect op de fysieke eigenschappen van de bodem want het bevordert vorming van de gewenste kruimelstructuur in de bodem.

De pH van de bodem daalt door plantmetabolisme, verzurende neerslag, uitspoeling van kalkdeeltjes, en de verzurende werking van sommige meststoffen.

De zuurtegraad of pH van de bodem heeft invloed op:

  • De beschikbaarheid van nutriënten voor het gewas
  • De vrijzetting van elementen zoals aluminium, die toxisch zijn voor planten
  • De bodemstructuur
  • De biologische activiteiten in de bodem
  • De mineralisatie van organische stof

Kalkrijke gronden zijn van nature beschermd tegen verzuring. Ze bevatten een groot percentage aan natuurlijke kalksteen. Bij het oplossen van deze kalksteen kan het optreden als base en zo als buffer tegen verzuring optreden. De praktijk van het bekalken wordt door landbouwers reeds lang toegepast om de negatieve gevolgen van verzuring voor de bodemvruchtbaarheid tegen te gaan.

Wat is kalk?

Kalk is een verzamelnaam voor verschillende calciumzouten:

  • Kalksteen of calciumcarbonaat (CaCO3) komt als gesteente in enorme hoeveelheden voor over de hele wereld.
  • Ongebluste kalk of calciumoxide (CaO) ontstaat door omzetting van calciumcarbonaat bij hoge temperaturen waarbij koolstofdioxide (CO2) wordt vrijgezet.
  • Gebluste kalk of calciumhydroxide (Ca(OH)2) is een sterk basische verbinding gevormd uit de reactie van ongebluste kalk met water (H2O).

De hoeveelheid bekalking wordt uitgedrukt in zbw = zuurbindende waarde. De zuurbindende waarde van je bodem kan je best laten bepalen via een bodemanalyse van de bouwvoor. Bij de pH-bepaling krijg je meestal een bekalkingsadvies.

Algemeen mag men aannemen dat voor akkerland niet meer dan 2000 kg zbw/ha en voor weiden maximaal 1500 kg zbw/ha mag bekalkt worden. Gemiddeld is de nood aan zbw/ha per jaar tussen de 400 en de 700 eenheden. De formule om de hoeveelheid kalk per ha van een kalksoort te berekenen is:

Bekalkingsadvies (zuurbindende waarde zbw )  ✕ 100
ha
Zuurbinde waarde (zbw) kalksoort

Bij herstelbekalking moet een grote hoeveelheid kalk gestrooid worden. Voor een goede vermenging met de grond is het aangewezen om ⅔ aan te brengen vóór het ploegen en ⅓ na het ploegen.

Terug
waarom-bemesten

Waarom bemesten?

Om aan de vraag van de steeds toenemende wereldbevolding te kunnen blijven voldoen, zal de voedselproductie met circa 70% moeten toenemen ten opzichte van vandaag.
productie

Productie

Elk jaar zet de Europese industrie miljoenen tonnen grondstoffen om in veilige, praktische producten gebaseerd op de drie voornaamste plantennutriënten.
minerale-meststoffen

Minerale meststoffen

Om efficiënt voldoende en kwaliteitsvolle plantaardige voeding te produceren helpt de mens al ruim 10.000 jaar zijn voedselgewassen goed te groeien door ze een optimaal dieet te garanderen en ze extra van voeding te voorzien.
definities

Definities

Groeimiddelen zijn producten ontwikkeld om gewassen te voeden of om de fysieke, chemische en biologische eigenschappen van de bodem te verbeteren. Ze omvatten meststoffen en bodemverbeteraars.
plantennutrienten

Plantennutriënten

Alle planten hebben mineralen nodig om te groeien. Het zijn essentiële voedingsstoffen die de plant samen met water langs zijn wortels opneemt uit de bodem.
1000-bedrijven-en-organisaties-vanuit-heel-europa-steunen-de-antwerp-declaration-en-pleiten-voor-een-ambitieuze-europese-industrial-deal

1.000 bedrijven en organisaties vanuit heel Europa steunen de Antwerp Declaration en pleiten voor een ambitieuze Europese Industrial Deal

Daarmee roepen bedrijfsleiders en sociale partners uit 25 verschillende industriesectoren op om van een strategisch industriebeleid op lange termijn een topprioriteit te maken voor de volgende Europese Commissie.
gloednieuwe-website-rond-duurzame-bemesting-van-aardappelen

Gloednieuwe website rond duurzame bemesting van aardappelen.

BELFertil en Belgapom bieden telers, teeltbegeleiders en adviseurs een gloednieuwe website aan rond duurzame bemesting van aardappelen.
persbericht-europese-industrie-roept-met-antwerp-declaration-op-tot-industrial-deal-met-10-dringende-acties-om-de-internationale-concurrentiekracht-te-herstellen

Persbericht: Europese industrie roept met ‘Antwerp Declaration’ op tot Industrial Deal met 10 dringende acties om de internationale concurrentiekracht te herstellen

meststoffen-koolstofvrij-maken-tegen-2050-de-weg-naar-klimaatneutraliteit

Meststoffen koolstofvrij maken tegen 2050: de weg naar klimaatneutraliteit

Het nieuwe plan van Fertilizers Europe onderzoekt wat er nodig is om deze doelen te bereiken en stelt flinke ambities.
global-fertilizer-day-2023-fijne-wereldwijde-dag-van-de-meststof

Global Fertilizer Day 2023

Fijne wereldwijde dag van de meststof!
overweldigend-succes-van-de-eerste-editie-van-het-platform-plantengezondheid

Overweldigend succes van de eerste editie van het Platform Plantengezondheid!

gespecialiseerde-meststoffen

Gespecialiseerde meststoffen

Er bestaan verschillende soorten meststoffen: enkelvoudige (met enkel stikstof N) of NPK-meststoffen. Klassieke NPK-meststoffen geven hun voedingsstoffen onmiddellijk af, maar meststoffen kunnen ook “Gecontroleerd vrijkomen”.
meststoffenindustrie-heeft-prioritaire-toegang-tot-gasvoorziening-nodig

Meststoffenindustrie heeft prioritaire toegang tot gasvoorziening nodig

Deze sector is essentieel voor de voedselzekerheid in Europa.
stikstof

Stikstof

Stikstof is zo belangrijk omdat het een bestanddeel is van veel belangrijke structurele, genetische en metabolische verbindingen zoals eiwitten, DNA, chlorofyl . Het komt voor in bijna elke biochemische reactie die leven mogelijk maakt.
fosfor

Fosfor

Deze mobiele energiedrager wordt gevormd tijdens de fotosynthese en levert de nodige energie aan de plant tijdens de hele groeiperiode.
kalium

Kalium

De voedingsstof die door planten in de grootste hoeveelheid wordt opgenomen. Het komt in het celvocht uitsluitend voor in de vorm van kaliumionen.

Secundaire- en micronutriënten

Voedingsstoffen of nutriënten zijn stoffen die onontbeerlijk zijn voor de groei en de instandhouding van een organisme.
meststoffen-nederland-lanceert-visie-kunstmest-40

Meststoffen Nederland lanceert visie 'KunstMest 4.0'

Centraal daarin staat een meer circulaire benadering van de bemesting met een hoge, maar verantwoorde productiviteit per hectare.
geen-leven-zonder-kalk

Bezoek aan de kalkmijn van Lhoist

Verschillende specialisten legden het belang van kalk in de landbouw uit aan de uitgenodigde journalisten.
Wie houdt nu niet van cookies